تماس با ما
ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8:30 الی 16:30
https://maps.app.goo.gl/onbF3Jg5ePzVB8WXA
دومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش‌مبنا-حکمرانی‌سنجی برنامه‌محور
دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری