اخبار سایت
موفقیت سیستم حکمرانی در گروی ارزشیابی عملکرد و حکمرانی‌سنجی | شایستگی همراهان، ملازمان و حکمرانان منتخب از بهترین ملاک‌های ارزیابی یک حکمران است
رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران در دومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا، گفت: هیچ سیستم حکمرانی نمی‌تواند بدون ارزشیابی عملکرد و حکمرانی‌سنجی موفق شود.
مولفه‌های حکمرانی به سبک شهید رئیسی از زبان سخنگوی دولت | دکتر بهادری جهرمی: برنامه کلان دولت سیزدهم مبتنی بر نگاه دانشگاهی و آزمایشگاهی بود
سخنگوی دولت در همایش حکمرانی‌سنجی گفت: سابقه نداشته است که قوه مجریه برنامه کلان خود را مبتنی بر نگاه دانشگاهی و آزمایشگاهی طراحی کند و آن را انتشار دهد و خود را در معرض نقد قرار دهد و از عموم مردم و جامعه دانشگاهی بخواهند که آن را مورد نقد قرار دهند. اما در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی این اتفاق ممکن شد. ...
دیدگاه پدر علم مدیریت دولتی ایران درباره نهاد ارزیاب حکمرانی | دکتر الوانی: یک بنیاد مردم‌نهاد برای حکمرانی‌سنجی ایجاد کنیم
پدر علم مدیریت دولتی ایران درباره مرجع حکمرانی‌سنجی، معتقد است: اگر بخواهیم نهادی را برای ارزیابی حکمرانی انتخاب کنیم، باید به فکر یک بنیاد مردم‌نهاد برای حکمرانی‌سنجی باشیم که حکمرانی را فارغ از جهتگیری‌های خاص بسنجد. مردم بهترین ارزیاب و کیفیت‌سنج هستند چراکه مردم و ذی‌نفعان، حیات‌بخش هستند و باید حاکم باشند. ...
دومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش‌مبنا-حکمرانی‌سنجی برنامه‌محور
دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری