فرمت نگارش مقالات

فرمت نگارش مقالات مورد پذیرش کنفرانس را از طریق فایل‌های زیر می‌توانید دریافت کنید.

 

 

عملیات عنوان فایل توضیحات تاریخ ویرایش تعداد دانلود حجم
  • فرمت نگارش مقالات 1403/03/14 224 404.0 KB
  • قالب ساخت اسلاید 1403/03/20 34 419.1 KB
    دومین کنفرانس ملی حکمرانی دانش‌مبنا-حکمرانی‌سنجی برنامه‌محور
    دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران
    مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری